Privacybeleid

Privacy verklaring

Alles4U webshop neemt bij het plaatsen van een bestelling, uw naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en e-mail adres in haar database op. Deze gegevens dient u eenmalig in te vullen wanneer u een account op onze website aanmaakt.

Wij zullen uw gegevens vertrouwelijk behandelen en zullen niet worden doorverkocht aan derden. U kunt uw gegevens bij ons altijd opvragen, na verificatie van uw gegevens

1. Alles4U respecteert de privacy van de online bezoekers aan haar website en is de enige eigenaar van de informatie die via deze website wordt verkregen, tenzij anders aangegeven. Deze informatie wordt door Alles4 U niet verkocht, gedeeld of verhuurd aan derden op een andere wijze dan als vermeld in deze privacyverklaring.


2. Informatie waaruit de identiteit van een online bezoeker aan de website van Alles4U kan worden afgeleid, wordt vrijwillig door de bezoeker verstrekt. Deze informatie kan binnen AllesU (en al haar dochterondernemingen en merken) worden gebruikt met als doel de bezoeken aan onze websites zo eenvoudig en plezierig mogelijk te maken. Daarnaast zal deze informatie mogelijk worden gebruikt voor analyse en het verschaffen van informatie over het productportfolio van Alles 4U. De afnemer geeft hier uitdrukkelijk toestemming voor. Alles 4U is gerechtigd informatie over een bezoeker in bijzondere gevallen openbaar te maken, wanneer er reden is aan te nemen dat het openbaar maken van die informatie nodig is ter identificatie van, in contact te komen met of een proces aan te spannen tegen iemand die al dan niet opzettelijk de rechten of de eigendom van Alles 4 U, andere gebruikers van haar website of anderen die daarvan schade kunnen ondervinden, benadeelt of daaraan schade toebrengt. Alles 4 U is gerechtigd informatie over gebruikers vrij te geven wanneer wij te goeder trouw van mening zijn dat de wet dit vereist.


3.Alles 4 U verzamelt niet-persoonlijke informatie over onze online-bezoekers ten einde het totaal aantal bezoekers van de website te kunnen vaststellen, alsmede het gebruikte type Internetbrowser en besturingssysteem. Persoonsgegevens kunnen op verzoek van de online bezoeker worden verwijderd voor zover dit voorAlles 4U geen onevenredige inspanning of kosten vergt.